چک لیست دورس

pdfکارشناسی حقوق      (بروز رسانی خرداد ۹۵)

pdf کارشناسی ناپیوسته سخت افزار کامپیوتر    (بروز رسانی بهمن۹۴ )

pdfکارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی قبل ۹۳      ( در حال بروز رسانی)

pdf  کارشناسی مهندسی کامپیوتر ورودی ۹۳ به بعد      (بروز رسانی بهمن ۹۴)

pdf کاردانی  نرم افزارکامپیوتر     (بروز رسانی جدید)

pdf کاردانی پیوسته- برق قدرت       (بروز رسانی اردیبهشت ۹۴)

pdfکارشناسی ناپیوسته برق قدرت  (کاردانی به کارشناسی)     (بروز رسانی اردیبهشت ۹۴) 

pdf کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک      (به روز شد)

pdf کاردانی مکانیک خودرو ( فنی حرفه ای و کاردانش)   (به روز شد) 

pdfکارشناسی ناپیوسته حسابداری برای دارندگان کاردانی پیوسته حسابداری       (به روز شد)

pdfکارشناسی ناپیوسته حسابداری برای دارندگان کاردانی ناپیوسته حسابداری    (به روز شد)

 pdf چک لیست کلی کارشناسی ناپیوسته حسابداری  (به روز شد) 

pdf  کاردانی رشته حسابداری(دیپلم حسابداری و دیپلم های نظری_ ورودی مهر۹۴ به بعد)  (بروز رسانی مهر۹۴)

pdf  کاردانی رشته حسابداری(دیپلم غیر مرتبط )  (بروز رسانی خرداد 95)