سامانه پیامکی

نحوه استفاده از سامانه پیامکی دانشگاه آزاد شوش

SMS

شماره سامانه پیامکی:  300083642

جهت عضویت هوشمند حرف S را به سامانه ارسال نمایید.

در ابتدا شماره موبایل خود را در سامانه پیامک ثبت نمائید:

روش اول:ثبت از طریق سایت( سامانه سیدا >>منوی امور آموزشی>> قسمت ثبت موبایل)

روش دوم: ارسال پیام کوتاه با فرمت ذیل به شماره  300083642

نمونه ی استفاده از امکانات سامانه:     (رمز عبور) (فاصله) (شماره دانشجویی) (فاصله) M 

پس از ثبت شماره موبایل به روش فوق،می توانید جهت بهره مندی از امکانات سامانه از کدهای زیر استفاده نمائید:

P : دریافت شماره دانشجویی و رمز عبور

N : کارنامه ترم

T : دریافت نمرات موقت

L : لیست دروس انتخابی

E : دریافت برنامه امتحان ترمی

S : عضویت هوشمند در سامانه (دریافت هوشمند نمرات، فیش ثبت شده، وام، تخفیف، بسته شدن سایت، تغیر رمز وتأئید مدرک ودانشنامه)

H : راهنما

 

هزینه هر پیامک دریافتی  ۱۰۰ تومان می باشد.