تماس با ما

دانشگاه آزاد اسلامی شوش

آدرس : خوزستان- شوش دانیال (ع) – زمین شهری شمالی-مکان سابق مخابرات


 

تلفن گویا : 06142829232 –  06142829231

ایمیل : shush@iaur6.ir


شماره های داخلی تلفن گویا: 

ریاست ۱۰۱
کارگزینی ۱۰۲
معاون اداری و مالی ۱۰۶
امور مالی ۱۰۳
امور دانشجویی ۱۱۳
کارگزینی اساتید ۱۰۲
فناوری اطلاعات ۱۰۷
آموزش ۱۰۹
فاکس ۱۱۴
مدیریت کلاسها ۱۰۵