تغییر رمز و مدیریت ایمیل

 
ایمیل شما با نام
 
نام درخواستی@iaushush.ac.ir
 
 
برای مدیریت آن پس از ورود به سامانه( کلیک روی عکسذیل).
 
031
 
با فشردن دکمه ورود همانند تصویر ذیل به سامانه مدیریت هدایت خواهید شد
 
01
 
با وارد کردن ایمیل فوق الذکر و رمز اولیه ارسال شده توسط پیامک ، به سیستم وارد خواهید شد.
 
جهت تعویض رمز پس از ورود به سیستم در قسمت پایین صفحه (Change Password) را بفشارید.
 
020
 
 
 با کلیک روی گزینه وسط صفحه یعنی  (RoundCube
وارد مدیریت ایمیل هایتان شوید.
 
02
 
موفق باشید.