ثبت نام ایجاد ایمیل اساتید

ثبت نام جهت ایجاد ایمیل دانشگاهی مختص ِ اساتید ، کارکنان و هیئت علمی دانشگاه آزاد شوش می باشد .

 لطفا مشخصات خود را در فرم ذیل وارد نموده تا پس از بررسی ، ایمیل شما ایجاد شده و

از طریق پیامک کد فعالسازی برای شما ارسال گردد .

نام و نام خانوادگی به فارسی (الزامی)

نام و نام خانوادگی به انگلیسی (الزامی)

پست الکترونیکی درخواستی (الزامی)

مثال: torfi@iaushush.ac.ir

شماره همراه (الزامی)

سمت (الزامی)

توضیحات ( در صورت لزوم )