انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶

با توجه به مجوز صادر شده از طرف
سازمان مرکزی دانشگاه انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۷-۹۶ برای روز های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه مورخ ۱۴ لغایت ۱۶ اسفندماه تمدید شد.

دانشجویان وردی بهمن ماه ۹۶ که موفق به انتخاب واحد نشده اند در این فرصت می توانند جهت اخذ دروس به کارشناسان گروه های آموزشی مراجعه کنند و همچنین پذیرفته شدگانی که موفق به ثبت نام نشده اند نیز در این فرصت می توانند درصورت تکمیل فرایند ثبت نام جهت انتخاب واحد به کارشناسان گروه های آموزشی کنند.

همچنین ورودی های نیمسال های قبلی دانشگاه که از انتخاب واحد جا مانده اند می توانند جهت بررسی و تعیین تکلیف انتخاب واحد درخواستهای خود را به مدیران گروه خود ارائه نمایند.

لازم به توضیح است دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی که متقاضی اخذ دروس به صورت معرفی به استاد هستند از این قاعده مستثنی می باشند و با مراجعه به کارشناس گروه و طی مراحل قانونی دروس این دانشجویان در طول ترم قابل اخذ می باشد.

بدیهی است این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نبوده و انتخاب واحد بعد از این مهلت انجام نخواهد شد و عواقب تاخیر در انتخاب واحد و ثبت نام متوجه دانشجو خواهد بود.