تنظیم Outlook برای كار با پست الكترونیكی Reviewed by Momizat on . Rating:

تنظیم Outlook برای كار با پست الكترونیكی

 

1-     برنامه  outlook را اجرا کرده و سپس از منوي Tools گزينه Email-Accounts را انتخاب نماييد :

2-     درپنجره E-mail Accounts مطابق شکل زیر:

Add new e-mail accountsرا انتخاب کنید

IMAP را انتخاب کنید

3 (2)

4

3-     مطابق شکل زير تنظيمات را انجام دهيد :

1

 


در پنجره باز شده گزينهMore Settings را انتخاب نماييد.
در بالاي پنجره باز شده قسمتOutgoing Server را انتخاب كنيد سپس قسمتMy Server Requires Authentication را انتخاب نماييد.
در پنجره باز شده گزينهUse same settings as my incoming mail serverرا انتخاب نماييد.

 

 

sa2

 

 

اکنون حساب کاربری شما تنظیم شده است. تمام پنجره ها را با کلیک بر روی دکمه OK ببندید. برای نمایش ایمیلهای خود گزینه Send/Recieve را از نوار ابزار Outlook انتخاب کنید.