راهنمای اساتید جهت ثبت نمرات Reviewed by Momizat on . Rating: 0

راهنمای اساتید جهت ثبت نمرات

 
 لطفا جهت اعلام نمرات به نکات زیر توجه نمایید:
 
الف- مراحل لازم برای ثبت نمرات توسط اساتید
 
–  ورود به سامانه سیدا
 
– وارد کردن نام کاربری و رمز عبور و انتخاب نوع کاربر(استاد)
 
–  مراجعه به منوی ثبت نمرات
 
– انتخاب نیمسال به طور مثال  1-92-91
 
– انتخاب لیست دانشجویان برای درس مورد نظر
 
– وارد کردن نمرات دانشجویات
 
–  انتخاب دکمه "ثبت نمرات وارد شده"
 
تا این مرحله فقط نمرات وارد شده ثبت می شود و دانشجو قادر به دیدن نمرات نمی باشد.
 
– انتخاب دکمه "تایید نهایی نمرات وارد شده"
 
 
با انتخاب دکمه "تایید نهایی نمرات وارد شده" دانشجو قادر به مشاهده نمرات می باشد.
 
و استاد دیگر قادر به تغییر نمرات وارد شده نمی باشد مگر اینکه دانشجویی به نمره خود اعتراض نماید.
 
 
ب- بررسی اعتراضات
 
استاد ۷ روز پس از ثبت نمرات می تواند به اعتراضات رسیدگی نماید.
 
– ورود به سامانه سیدا
 
– انتخاب منوی "پاسخ به اعتراضات"
 
 -انتخاب ترم به طور مثال  1-92-91
 
– انتخاب لیست دانشجویان برای درس مورد نظر
 
– ثبت نمره تجدید نظر و درصورت لزوم توضیحات
 
– ثبت نمرات وارد شده
 
– تایید نهایی نمرات تجدید نظر شده