مشاهده نمرات + فرم عدم ثبت نمرات Reviewed by Momizat on . Rating: 0

مشاهده نمرات + فرم عدم ثبت نمرات

جهت مشاهده ی نمرات ، لطفا بر روی لینک ذیل کلیک کرده  ، پس از

ورود به سامانه در قسمت "امور آموزشی >>  اعتراض نمرات " را کلیک نمایید.

جهت مشاهده نمرات اینجا کلیک نمایید

در صورتی که بیش از یک هفته از امتحان یکی از دروس گذشته باشد و نمره ی آن درس اعلام نشده لطفا در فرم ذیل درج نمایید تا به استاد مربوطه اطلاع داده شود.

نام درس (الزامی)

نام و نام خانوادگی استاد (الزامی)

تاریخ امتحان (الزامی)

رشته تحصیلی (الزامی)

توضیحات (در صورت لزوم)