ثبت نام دوره های آموزشی

ثبت نام دوره های عمومی.
تزریقات.نسخه خوانی.کمک بهیاری.
دستیارکمک دندان پزشک.طب سنتی.
شرکت برای عموم آزاداست.
سن۱۸سال به بالا.
دانشگاه آزاداسلامی واحدشوش